Posts Tagged: basefarm

Basefarm: Tre salg, én suksess

Denne uken snakker Startup Stories med Grete Viksaas, gründer av suksesshistorien Basefarm.

BF_grethe_viksaas

Grete Viksaas:
Født 16. april 1958.

Norsk konsernleder i Basefarm og gründer.

Tidligere skøyteløper som deltok i nasjonale og internasjonale konkurranser i hurtigløp på skøyter og representerte Norge og Ask Skøyteklubb.

I desember i fjor ble Basefarm solgt til det amerikanske oppkjøpsfondet Abry Partners. Kjøpesummen fratrukket gjeld var på drøyt 700 millioner kroner, ifølge Dagens Næringsliv.

I en artikkel skriver Digi.no at salget utløste milliongevinster til en rekke ansatte, som til sammen eide 27 prosent av firmaet. Sikkerhetssjef Anders Ellefsrud fikk 44,5 millioner kroner for sine aksjer, mens konsernsjef Grete Viksaas og norgessjef Bjart Kvarme sitter igjen med henholdsvis 28,6 og 20,2 millioner kroner.

Det norske investeringsfondet Reiten & Co Capital Partners var tidligere hovedeier med 73 prosent av aksjene, og kan nå glede seg over svært god avkastning. For bare tre år siden ga de drøyt 130 millioner kroner majoritetsandelen fra Schibsted.

Startup Stories har tatt en prat med Basefarm-gründer Grete Viksaas om livet som gründer, suksesshistorien Opera og spurt om hennes tips til vordende gründere.

1. Hvordan fikk du/dere ideen til Basefarm?

– Vi så at det var et udekket behov i markedet som ville øke. Internett var på full fart til å bli kommersielt, og det var ikke noen – vi kjente ikke til at det var det, i alle fall – som tilbød spesialiserte driftstjenester mot dette markedet, selv om det var en litt annen måte å drifte disse tjenestene på enn de «tradisjonelle» IT-tjenestene.

2. Hvorfor valgte du å satse på akkurat denne idéen? Så du et behov i markedet, handlet det om penger, var det en ren tilfeldighet eller bare en mulighet som var umulig å ikke gripe?

– Det er vel egentlig besvart ovenfor, men vi så i hovedsak at det var et udekket behov i markedet som ville øke. Det hører med til historien at noen av oss jobbet hos en aktør som hadde dette i produktspekteret, men som gjennom salg og børsbobling var i ferd med å vanne ut spesialiseringen. Vi sluttet altså der for å bygge opp virksomhet rundt det vi anså som kjernen i vår kompetanse.

3. Du har ideen og har valgt å satse; men hvordan kapitaliserte du opp satsningen? Det er jo ofte den første tiden som også er den vanskeligste.

– Vi solgte inn ideen til profesjonelle investorer og privatpersoner vi kjente og fikk finansiering. Den første investeringen var på cirka 10 millioner kroner. Dels utbetaling fra start, dels som garanterte emisjoner etter to tidsfaser. Vi fikk i tillegg en gunstig leasingavtale med IBM som gjorde at vi ikke var så avhengig av store investeringer. Grunninvesteringene for å komme i gang med driftstjenester er ganske store, og de kan nødvendigvis ikke dekkes av kundekontrakter med det samme.

4. Hvordan gikk lanseringen av produktet? Hvordan var de første reaksjonene?

– Vi startet i en fase der mange skulle tjene mye penger på internett. Våre folk var kjent i disse kretsene og vi fikk en del henvendelser. Vi hadde dog ikke mulighet til å levere veldig mye før det var gått et halvt års tid, og unngikk dermed kontrakter med de som avgikk raskt ved «.com-døden».

5. Når skjønte du først at dette kom til å gå riktig vei?

– Da vi fikk vår første, store kontrakt med SOL/Eniro like før sommeren 2001. Da følte vi at vi hadde kontroll. Halvannet år etter oppstarten – i Q3 2001 – hadde vi vårt vårt første EBT-positive kvartal.

6. Dere tjente en del penger på dette. Hva kan du si om avtalen du gjorde, som evnt. andre gründere kan lære av? Og hvorfor valgte du å selge?

– Vi eide bare Basefarm helt i starten – og har siden solgte deler av det til investorer ved oppkjøp, blant annet til Schibsted og Reiten & Co. I avtalen med dem hadde vi også noen garanterte emisjoner, slik at vi sikret penger til driften en tid framover. Det har hele tiden vært et klart ønske for våre nye eiere (Schibsted, Reiten, Abry) at ledelsen fortsatt er tungt engasjert. Dette har motvirket at vi i ledelsen er blitt veldig vannet ut. Profesjonelle P/E-aktører har ofte gode ordninger for å sørge for at ledelsen er i samme båt som dem når det gjelder å sørge for verdiutviklingen av selskapet.

– Vi har faktisk solgt deler av selskapet hele tre ganger, så langt, men har aldri solgt oss helt ut. Nye eiere har bidratt med nye perspektiver og gjort det mulig for oss å bygge videre. Arbeidsmessig har ikke de nye eierne utgjort noen særlig forskjell, men vi er jo blitt mer opptatt av å rapportere på ulike økonomiske parametere som matcher det de måler på ute i verden når de skal kjøpe selskaper (vekst, CAPEX, EBITDA, etc.).

7. Du har en suksesshistorie å fortelle – men hvorfor? Hva var de viktigste valgene du gjorde underveis for å lykkes?

– Gode folk og fokus.

8.     Alle gjør feil. Hvilke gjorde du?

– Vi har ikke gjort katastrofale feil underveis. Noen feilansettelser og andre beslutninger som i etterkant ikke har vært optimale har det dog blitt. Det viktigste jeg har lært er følgende:

  • Det er viktig å følge opp at avtaler med henhold til kapitaltilskudd blir fulgt opp innenfor fristene
  • Oppkjøp er nesten alltid undervurdert ressursmessig
  • Om det er svakheter i organisasjonen bør man ikke vente med å utbedre dem

9.     Hva er dine beste råd til andre gründere som har en god idé?

– Målet må være mer enn å tjene seg rik.

10.  Hva er det viktigste i livet ditt akkurat nå?

– Familien og jobben. Etter oppkjøpet av Basefarm er det fortsatt ikke blitt noe feriehjem, men det er veldig godt å kunne fokusere 100% på utviklingen av virksomheten igjen. Salgsprosesser er enormt tid- og energikrevende, og det er ikke til å unngå at organisasjonen og alle tingene man gjerne ville gjort for å forbedre – som å unngå voksesmerter – lider noe under det.

Startup Stories følger norske gründere og deres suksesser. Har du et tips til noen vi burde snakke med? Send en mail til erling (att) omegamedia.no.